Mitä on valaistussuunnittelu?

Arkkitehtuurinen valaistussuunnittelu on suunnitteluala, jossa suunnitellaan valaistuskokonaisuuksia rakennetun ympäristön ulko- tai sisätiloihin. Se perustuu päivänvalon sekä keinovalon muotoiluun ihmisen tarpeita vastaavaksi.

 

Kuten arkkitehtuurin suunnittelu, valaistussuunnittelu yhdistää tekniikkaa ja estetiikkaa; se perustuu käytännöllisyyden ja toiminnallisuuden sekä visuaalisten ja taiteellisen puolen huomioimiseen. Tavoitteena on ensinnäkin, että ihminen näkee ja hahmottaa ympäristön helposti ja ilman epämukavuuksia. Nykyaikaista valaistuskulttuuria kutsutaan esteettis-tekniseksi valaistuskulttuuriksi. Tavoite on tasapainottaa visuaalisen kiinnostavuuden ja kokemuksen luominen sekä tekniset- ja turvallisuusvaatimukset.

 

Esimerkiksi Loimaalla valaistussuunnittelu elävöitti keskustan maisemia ja helpotettiin hahmotusta valaisemalla julkisivuja sekä ympäristöä. Tampereen Finlaysonin aluella valaistussuunnittelulla valaistiin julkisivuja historiaa kunnioittaen sekä luotiin aluetta elävöittävä valoteos.

 

Valaistussuunnittelu ei siis ole ainoastaan sähkösuunnittelua ja valaisinten valintaa tai pelkästään taidetta. Laadukas valaistussuunnittelu yhdistää elementtejä näistä molemmista.

 

 

Valaistussuunnittelu Pikkupalatsi Tampere Valoa design
Valaistussuunnittelulla on iso merkitys ympäristöllemme ja rakennusten imagolle. Pikkupalatsi Tampereella ennen – jälkeen.

 

 

Miksi valaistussuunnittelu on tärkeää?

 

Valaistuksen suunnittelu on tärkeää, jotta ei päädytä hallitsemattomiin kokonaisuuksiin ympäristössämme tai esimerkiksi siihen, että juuri suunniteltu tai uudistettu kohde ei näy pimeällä lainkaan.

 

Valaistussuunnittelu on tärkeää myös siksi, että nykyään on teknisesti mahdollista toteuttaa lähes mitä tahansa, jolloin tärkeässä roolissa on harkittu suunnittelu ja kohteelle sopivien suunnitteluratkaisujen muotoilu. Valaistuksen muunneltavuus antaa mahdollisuuksia, mutta asettaa omanlaisiaan haasteita.

Valaistussuunnittelun vaiheet

Valaistussuunnittelun laajuus riippuu kohteen ja projektin luonteesta, mutta prosessi noudattaa samoja vaiheita.

 

 1. Valaistuksen konseptisuunnittelu

 

Valaistussuunnittelun konseptivaiheessa määritellään visuaalinen ilme ja toiminnallinen tarkoitus kustannustietoisesti.

 

Aluksi selvitetään lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet. Päämääränä on löytää asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus, jossa huomioidaan valaistuksen visuaalinen ilme, tunnelma, imago, turvallisuus, mukautuvuus ja muunneltavuus, tekninen toteutettavuus ja kustannusrakenne. Analyysista syntyy valaistussuunnittelun konsepti: näkemys siitä, millainen valaistus on kohteelle paras.

 

 • Havainnollistaminen (luonnokset, 3D-malli)
 • Tekniset periaatteet
 • Budjettiarvio
 • Koevalaistukset ja lupamateriaalit

 

Solo Sokos Hotel Helsinki uusi julkisivuvalaistus käsiluonnokset Valoa design
Käsiluonnokset Hotelli Helsingin uudesta valaistuksesta.

 

Solos Sokos Hotel Helsinki julkisivuvalaistus ennen ja visualisoinnit koevalaistuksesta Valoa design
Hotellin pimeän ajan ilme ennen ja yhdistelmäkuva koevalaistuksesta.

 

Solo Sokos Hotel Helsinki uusi julkisivuvalaistus 3D-malli Valoa design
3D-malli Hotelli Helsingin uudesta julkisivuvalaistuksesta.

 

 1. Valaistuksen toteutussuunnittelu

 

Valaistuksen toteutussuunnittelu on teknisempi suunnitteluvaihe.

 

Asiakkaan hyväksymän valaistuskonseptin pohjalta laaditaan konkreettiset valaistuksen toteutussuunnitelmat sähkösuunnittelun lähtötiedoksi tai urakkasuunnitelmaksi.

 

 • Tekninen ratkaisu
 • Valaisinsijoitukset
 • Ohjausjärjestelmä
 • Tekninen koordinaatio
 • Tarkat tuote-, sijoitus-, asennus- ja ohjausmääritykset

 

 1. Valaistuksen toteutus ja käyttöönotto

 

Lopuksi varmistetaan, että suunnitelmat toteutuvat niiden mukaisesti ja päästään haluttuun lopputulokseen.

 

Nykyaikaisessa valaistuksessa on tärkeää huomioida valon suuntaus ja valaistuksen ohjelmointi.

 

 • Yhteistyö: suunnittelija, urakoitsija ja järjestelmän toimittaja
 • Ohjelmointikuvaus
 • Valaistusjärjestelmän käyttöönotto
 • Valaistusjärjestelmän säätö ja ohjelmointi
 • Suuntaus
 • Lopputarkastus ja hyväksyttäminen tilaajalla

 

Valaistussuunnittelijat suuntaamassa valaisimia Finlaysonin pääkonttorilla Valoa design
Valaistussuunnittelun tärkeä vaihe on valaisinten lopullinen suuntaus paikan päällä.

 

Valaistussuunnittelija

Valaistussuunnittelija on toivottu valon ammattilainen suunnitteluhankkeissa. Valaistussuunnittelija kuuluu arkkitehdin, sisutussuunnittelijan, maisema-arkkitehdin ja sähkösuunnittelijan joukkoon.

 

Valaistussuunnittelija tuntee tekniikan ja sen mahdollisuudet sekä valon käyttäytymisen erilaisissa ympäristöissä. Ammattilainen tuntee alan standardit ja ohjeistukset sekä prosessit ja osaa näin määritellä kohteelle sopivan valaistusratkaisun itsenäisesti tai yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

 

Valaistussuunnittelija on tärkeä tekijä, kun suunnitellaan päivänvalon lisäksi myös pimeää aikaa. Esimerkiksi Turun Kirjastosillan suunnitteluhankkeessa valaistussuunnittelijalla oli merkittävä rooli, kun valaistussuunnittelu huomioitiin jo hankkeen alkuvaiheessa.

 

Haluatko tietää lisää? Kysy lisää valaistussuunnittelusta Valoan valaistussuunnittelijoilta

Valonrakentajat

Me Valoalla rakennamme valolla kokemuksia ja tunteita. Ihmislähtöisen valaistuksen edelläkävijänä suunnittelemme ja luomme tiloja ja kaupunkikuvia, jotka koetaan erottuvina.

Palvelumme