Valaistus lisää tehokkuutta

Valmetin OptiConcept M -paperikoneen yhtenä merkittävänä osana tuotetta on valaistus.

 

Tavoitteena valaistuksella oli vahvistaa tuotteen brändiä ja erottautua kilpailijoista visuaalisuudella, muotoiluun ja viimeistelyyn haluttiin panostaa. Hyvällä valaistuksella voidaan lisätä tuotteen tunnistettavuutta ja näin korostaa brändiä ja herättää mielikuvia.

 

TIETOJA
Icon
 • Tyyppi Tuotevalaistus
 • Asiakas Valmet

 

Valaistuksen tavoitteena oli myös parantaa tuotteen turvallisuutta sekä toiminnallisuutta. Valaistusta tällaisissa isoissa teollisuuden koneissa voidaan käyttää hyötysuhteen parantamiseen sekä ohjaavuuteen. Koneen valaistukseen integroitiin symboleja sekä värejä, jotka kertovat koneen tilasta.

 

Kokonaisuutena hyvin suunniteltu valaistus lisää tuotteen laadun tunnetta.

 

Image

Suunnitteluprosessi

 • 01
  KONSEPTI

  Aivan aluksi selvitämme kunkin projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet. Päämääränä on löytää asiakkaiden tarpeita vastaava kokonaisuus, jossa huomioidaan visuaalinen ilme, tunnelma, imago, turvallisuus, mukautuvuus ja muunneltavuus, tekninen toteutettavuus ja kustannusrakenne. Analyysista syntyy konsepti: näkemys siitä, millainen valaistus on kohteelle paras.

 • 02
  TOTEUTUSSUUNNITTELU

  Asiakkaan hyväksymän konseptin pohjalta laadimme konkreettiset toteutussuunnitelmat sähkösuunnittelun lähtötiedoksi tai urakkasuunnitelmaksi.

 • 03
  TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

  Olemme asiakkaan konsulttina kaikissa prosessin vaiheissa. Varmistamme, että suunnitelmat toteutuvat niiden mukaisesti. Tarvittaessa projekti voidaan viedä valmiiksi avaimet käteen -periaatteella.

Image

Katso lisää projekteja: