Helsingin Senaatintorin yleissuunnitelma

Senaatintori on Helsingin perinteisin ja pysyvin kaupunkitila, jolla on vahva historiallinen merkitys. Nykyisellään tori on pimeän aikaan ennemminkin hämärän kätkössä kuin edustavasti esillä pääkaupungin paraatipaikkana. Koska torin nykyinen valaistus oli tullut tiensä päähän myös teknisesti, haluttiin uudella yleissuunnitelmalla saattaa Senaatintorin pimeän ajan ilme sen arvon edellyttämälle tasolle.

TIETOJA
Icon
 • Tyyppi Yleissuunnitelma
 • Sijainti Helsinki
 • Asiakas Helsingin kaupunki

Senaatintorin yleissuunnitelmassa 2014 on määritelty alueen pimeän ajan ilmeelle yleiset suuntaviivat. Aluetta on tarkasteltu historiallisessa kontekstissa ja pohdittu muun muassa alueen monumentteja ja niiden roolia sekä matkailun merkitystä. Torin ilme ja identiteetti on merkittävä Helsingin ja koko Suomen imagolle suosittuna turistikohteena. Alueen eri toimijoita on haastateltu ja keskusteluja käyty, jotta voitaisiin suunnittelussa huomioida mahdollisimman monen mielipide.

 

Suunnitelmassa on lopulta määritelty torin valaistustavoitteet, periaatteet ja valaistustavat. Päätavoite on ollut muodostaa helposti hahmotettava pimeän ajan tila, arkkitehtuurista syntyvä paikan ymmärrettävyys ja hierarkkinen merkitys kaupunkitilassa nykyaikaisilla valaistustavoilla.

 

”Halusimme keksittyä valaisemaan toria ympäröiviä rakennuksia, emme varsinaista torialuetta. Tässä näkyy oman aikamme valaistustrendi. Esimerkiksi euroopassa on luovuttu lähes kokonaan alueiden valaisemisesta. Sen sijaan valon avulla tuodaan esiin ympäristöä, jolloin sitä katsottaessa syntyy vaikutelma, että katsoja on ”valaistussa tilassa” – Marko Kuusisto, projektipäällikkö

 

”Uuden valaistuksen tavoitteena on nostaa monumentaalirakennukset arvokkaasti esiin ilman, että valo itsessään nousee omaan rooliin. Valon on palveltava kokonaisuutta. Sen tulee ainoastaan korostaa illitysti rakennusten muotoja ja luoda torista rakennuksineen seesteinen kokonaisuus.” – Roope Siiroinen, pääsuunnittelija

 

3D-malli: www.presentation.fi/senaatintori

 

Projektin osapuolet:

 • Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Kaupunkikuvaneuvottelukunta
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Helsingin yliopistokiinteistöt Oy
 • Helsingin kaupungin tilakeskus
 • Helsingin Leijona Oy
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • professori Vilhelm Helander
Image

Suunnitteluprosessi

 • 01
  IDEA JA KONSEPTI

  Aivan aluksi selvitämme kunkin projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet. Päämääränä on löytää asiakkaiden tarpeita vastaava kokonaisuus, jossa huomioidaan visuaalinen ilme, tunnelma, imago, turvallisuus, mukautuvuus ja muunneltavuus, tekninen toteutettavuus ja kustannusrakenne. Analyysista syntyy konsepti: näkemys siitä, millainen valaistus on kohteelle paras.

 • 02
  TOTEUTUSSUUNNITELMA

  Asiakkaan hyväksymän konseptin pohjalta laadimme konkreettiset toteutussuunnitelmat sähkösuunnittelun lähtötiedoksi tai urakkasuunnitelmaksi.

 • 03
  TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

  Olemme asiakkaan konsulttina kaikissa prosessin vaiheissa. Varmistamme, että suunnitelmat toteutuvat niiden mukaisesti. Tarvittaessa projekti voidaan viedä valmiiksi avaimet käteen -periaatteella.

Image
Image