Helsingin Senaatintorin valaistuksen yleissuunnitelma

Senaatintori on Helsingin perinteisin ja pysyvin kaupunkitila, jolla on vahva historiallinen merkitys. Nykyisellään tori on pimeän aikaan ennemminkin hämärän kätkössä kuin edustavasti esillä pääkaupungin paraatipaikkana. Koska torin nykyinen valaistus oli tullut tiensä päähän myös teknisesti, haluttiin uudella yleissuunnitelmalla saattaa Senaatintorin pimeän ajan ilme sen arvon edellyttämälle tasolle.

TIETOJA
 • Tyyppi Yleissuunnitelma
 • Sijainti Helsinki
 • Valmistumisvuosi 2022
 • Asiakas Helsingin kaupunki

Senaatintorin yleissuunnitelmassa 2014 on määritelty alueen pimeän ajan ilmeelle yleiset suuntaviivat. Aluetta on tarkasteltu historiallisessa kontekstissa ja pohdittu muun muassa alueen monumentteja ja niiden roolia sekä matkailun merkitystä. Torin ilme ja identiteetti on merkittävä Helsingin ja koko Suomen imagolle suosittuna turistikohteena. Alueen eri toimijoita on haastateltu ja keskusteluja käyty, jotta voitaisiin suunnittelussa huomioida mahdollisimman monen mielipide.

 

Suunnitelmassa on lopulta määritelty torin valaistustavoitteet, periaatteet ja valaistustavat. Päätavoite on ollut muodostaa helposti hahmotettava pimeän ajan tila, arkkitehtuurista syntyvä paikan ymmärrettävyys ja hierarkkinen merkitys kaupunkitilassa nykyaikaisilla valaistustavoilla.

 

”Halusimme keksittyä valaisemaan toria ympäröiviä rakennuksia, emme varsinaista torialuetta. Tässä näkyy oman aikamme valaistustrendi. Esimerkiksi euroopassa on luovuttu lähes kokonaan alueiden valaisemisesta. Sen sijaan valon avulla tuodaan esiin ympäristöä, jolloin sitä katsottaessa syntyy vaikutelma, että katsoja on ”valaistussa tilassa” – Marko Kuusisto, projektipäällikkö

 

”Uuden valaistuksen tavoitteena on nostaa monumentaalirakennukset arvokkaasti esiin ilman, että valo itsessään nousee omaan rooliin. Valon on palveltava kokonaisuutta. Sen tulee ainoastaan korostaa hillitysti rakennusten muotoja ja luoda torista rakennuksineen seesteinen kokonaisuus.” – Roope Siiroinen, pääsuunnittelija

 

Projektin osapuolet:

 • Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
 • Helsingin kaupungin rakennusvalvonta
 • Museovirasto
 • Helsingin kaupungin museo
 • Kaupunkikuvaneuvottelukunta
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Helsingin yliopistokiinteistöt Oy
 • Helsingin Leijona Oy
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • professori Vilhelm Helander
 • Sähkösuunnittelu: Sitowise Oy
 • Pylvässuunnittelu: Futudesign Oy
 • Urakointi: Eltel Oy
Image

Image
Image