Signaali-valoteos korostaa hotellin identiteettiä

Arkkitehtuuri ja sijainti

 

Solo Sokos Hotel Torni Tampere sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa. Rakennuskokonaisuus muodostuu kahdesta toisiinsa kytkeytyvästä osasta: museoviraston suojelemista Veturitalleista ja uudesta hotellirakennuksesta. Tämä Suomen korkein hotelli on 88,5 metriä korkea ja siinä on 25 kerrosta. Veturitallit edustavat Tampereelle tyypillistä punatiiliarkkitehtuuria. Uuden hotellin mustaksi värjättyä betonijulkisivua rytmitetään valoa heijastavilla rosterilevyillä. Rakennus on merkittävä maamerkki, joka näkyy kaikkialle kaupunkiin, se muokkaa Tampereen matalan rakentamisen kaupunkikuvaa uudella tavalla.

TIETOJA
Icon Vuoden valaistuskohde 2015
 • Tyyppi Julkisivuvalaistus
 • Sijainti Tampere
 • Valmistumisvuosi 2015
 • Asiakas Sokotel

Valaistuksen estetiikka

 

Suunnittelun lähtökohtana oli kaupunkikuvalliset, arkkitehtoniset ja kaupalliset tarpeet. Veturitallien julkisivua tuodaan esiin lämminsävyisellä valolla rauhallisesti ja arvokkaasti. Tornin valaistusidea seuraa arkkitehtuurin rytmiä ja jättää tilaa rosteripinnoista heijastuvalle luonnonvalon vaihtelulle. Tornin yläosaan sijoittuu rosteripintojen rytmiä seuraava hajautettu mediapinta, joka kiertää koko huipun ympäri. Esitettävän teeman näkyvyys on 360 astetta. Rakennuksen arkkitehtonisesti hallitseva viiste nostetaan esiin muuntuvalla valaistuksella. Valaistusratkaisu on yhtä aikaa pidättyvä, mutta elävä ja kaupunkikuvaa elävöittävä.

 

Tornin huipun muuntuvat valotilanteet ja animaatiot elävät vuorokaudenaikojen, viikonpäivien ja juhlapyhien mukaan. Tasatunnein huippu rävähtää kolme minuuttia kestäviin valoefekteihin. Elävä, liikkuva ja hallittuja värimaailmoja viestivä valaistus on jatkuvasti muuntuva osa Tampereen pimeän ajan kaupunkiympäristöä. Valon liike, vaihtuvuus ja värimaailmat ovat rauhallisia ja siten valaistus on aikaa kestävä. Jokaisella valotilanteella on harkittu aihe. Viisteen valaistus seuraa hitaalla elävyydellä mediapinnan rytmiä ja värivalaistus korostaa arkkitehtuurin punertavaa sävyä.

 

Dynaaminen valaistus on viritetty arkkitehtuurin, kaupunkikuvan ja esteettisen kestävyyden ehdoilla. Suurimpana haasteena olikin löytää oikea tapa luoda riittävää dynamiikkaa kaupallisesti toimivalle hotellille ja piristystä keskustan ilta-ajan elämään ja ilmeeseen. Kaupungin katolle sijoittuva installaatio korostaa hotellin ainutlaatuista arkkitehtuuria, sen toimintoja ja luo ilta-ajan kaupunkielämään uudenlaista identiteettiä ja sisältöä.

Image
Image
Image

Image

Image

Suunnitteluprosessi

 • 01
  KONSEPTI

  Aivan aluksi selvitämme kunkin projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet. Päämääränä on löytää asiakkaiden tarpeita vastaava kokonaisuus, jossa huomioidaan visuaalinen ilme, tunnelma, imago, turvallisuus, mukautuvuus ja muunneltavuus, tekninen toteutettavuus ja kustannusrakenne. Analyysista syntyy konsepti: näkemys siitä, millainen valaistus on kohteelle paras.

 • 02
  TOTEUTUSSUUNNITTELU

  Asiakkaan hyväksymän konseptin pohjalta laadimme konkreettiset toteutussuunnitelmat sähkösuunnittelun lähtötiedoksi tai urakkasuunnitelmaksi.

 • 03
  TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

  Olemme asiakkaan konsulttina kaikissa prosessin vaiheissa. Varmistamme, että suunnitelmat toteutuvat niiden mukaisesti. Tarvittaessa projekti voidaan viedä valmiiksi avaimet käteen -periaatteella.