Prosessi

 • Suuret kokonaisuudet vaativat laajempaa tarkastelua

  Yleissuunnitelman eli master planin tarkoituksena on määritellä isompia visuaalisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka toimivat pohjana jatkosuunnittelulle.

   

  Valaistuksen yleissuunnitelmissa luodaan määritellylle alueelle suuntaviivat alueen valaisemisesta. Suunnitelmissa tutkitaan myös alueen historiaa, muita tehtyjä suunnitelmia sekä nykyisiä näkymiä. Tavoitteena voi olla myös esimerkiksi synnyttää pimeän ajan viihtyisyyttä ja matkailua edistäviä kokonaisuuksia.

   

  Työn yhtenä tavoitteena on sitoa eri intressiryhmiä yhteen tuomalla heidän saman päätöksentekopöydän äärelle. Yleissuunnitelmassa siis määritellään tietyn alueen valaistustavoitteet ja muodostetaan alueen kaupunkikuvaan ja toimintoihin vaikuttavien intressiryhmien hyväksymä yhtenäisesti toteutettava valaistuskokonaisuus.

Esimerkkejä

Jyväskylän valovisio 2030
Jyväskylän valovisio 2030

Jyväskylä on jo pitkään toiminut paremman ja laadukkaan kaupunkivalaistuksen edelläkävijänä Suomessa ja kansainvälisesti. Valon kaupunkina Jyväskylä halusi kaupungin valaistukselle vision, jota toimistomme lähti koostamaan.

Lisätietoa projektista
Senaatintorin yleissuunnitelma
Senaatintorin yleissuunnitelma

Senaatintori on Helsingin perinteisin ja pysyvin kaupunkitila, jolla on vahva historiallinen merkitys. Nykyisellään tori on pimeän aikaan ennemminkin hämärän kätkössä kuin edustavasti esillä pääkaupungin paraatipaikkana. Koska torin nykyinen valaistus oli tullut tiensä päähän myös teknisesti, haluttiin uudella yleissuunnitelmalla saattaa Senaatintorin pimeän ajan ilme sen arvon edellyttämälle tasolle.

Lisätietoa projektista