Prosessi

 • Suuret kokonaisuudet vaativat laajempaa tarkastelua

  Yleissuunnitelman eli master planin tarkoituksena on määritellä isompia visuaalisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka toimivat pohjana jatkosuunnittelulle.

   

  Valaistuksen yleissuunnitelmissa luodaan määritellylle alueelle suuntaviivat alueen valaisemisesta. Suunnitelmissa tutkitaan myös alueen historiaa, muita tehtyjä suunnitelmia sekä nykyisiä näkymiä. Tavoitteena voi olla myös esimerkiksi synnyttää pimeän ajan viihtyisyyttä ja matkailua edistäviä kokonaisuuksia.

   

  Työn yhtenä tavoitteena on sitoa eri intressiryhmiä yhteen tuomalla heidän saman päätöksentekopöydän äärelle. Yleissuunnitelmassa siis määritellään tietyn alueen valaistustavoitteet ja muodostetaan alueen kaupunkikuvaan ja toimintoihin vaikuttavien intressiryhmien hyväksymä yhtenäisesti toteutettava valaistuskokonaisuus.

Esimerkkejä

Jyväskylän valaistuksen yleissuunnitelma
Jyväskylän valaistuksen yleissuunnitelma

Jyväskylä on jo pitkään toiminut paremman ja laadukkaan kaupunkivalaistuksen edelläkävijänä Suomessa ja kansainvälisesti. Valoa teki Jyväskylälle valaistuksen yleissuunnitelman vuonna 2000.

Lisätietoa projektista
Senaatintorin valaistuksen yleissuunnitelma
Senaatintorin valaistuksen yleissuunnitelma

Senaatintori on Helsingin perinteisin ja pysyvin kaupunkitila, jolla on vahva historiallinen merkitys. Uudella valaistuksen yleissuunnitelmalla haluttiin saattaa Senaatintorin pimeän ajan ilme sen arvon edellyttämälle tasolle. Työtä eri yhteistyötahojen kanssa on tehty vuodesta 2014 alkaen ja torin työmaa on käynnissä.

Lisätietoa projektista