Suunnitteluprosessi

 • 01
  KONSEPTI

  Aivan aluksi selvitämme kunkin projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet. Päämääränä on löytää asiakkaiden tarpeita vastaava kokonaisuus, jossa huomioidaan visuaalinen ilme, tunnelma, imago, turvallisuus, mukautuvuus ja muunneltavuus, tekninen toteutettavuus ja kustannusrakenne. Analyysista syntyy konsepti: näkemys siitä, millainen valaistus on kohteelle paras.

 • 02
  TOTEUTUSSUUNNITTELU

  Asiakkaan hyväksymän konseptin pohjalta laadimme konkreettiset toteutussuunnitelmat sähkösuunnittelun lähtötiedoksi tai urakkasuunnitelmaksi.

 • 03
  TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

  Olemme asiakkaan konsulttina kaikissa prosessin vaiheissa. Varmistamme, että suunnitelmat toteutuvat niiden mukaisesti. Tarvittaessa projekti voidaan viedä valmiiksi avaimet käteen -periaatteella.

Esimerkkejä

Valmet OptiConcept M – paperikoneen valaistus
Valmet OptiConcept M – paperikoneen valaistus

Valmetin OptiConcept M -paperikoneen yhtenä merkittävänä osana tuotetta on valaistus. Tavoitteena valaistuksella oli vahvistaa tuotteen brändiä ja erottautua kilpailijoista visuaalisuudella, muotoiluun ja viimeistelyyn haluttiin panostaa. Hyvällä valaistuksella voidaan lisätä tuotteen tunnistettavuutta ja näin korostaa brändiä ja herättää mielikuvia.

Lisätietoa projektista