Viime keväänä näihin samoihin aikoihin sain valmiiksi opinnäytetyöni paljon puhutusta aiheesta valosaaste. Päätin kaivella esiin muutaman pääkohdan tästä keinovalolla aiheutetusta ilmiöstä.

 

Mitä on valosaaste?

 

Valosaaste on esimerkiksi:

⚡️ valoa siellä, mihin sitä ei ole suunniteltu tai missä se ei ole tarpeellista

⚡️ perusteettoman voimakasta valaistusta

⚡️ väärään aikaan päällä olevaa valoa

⚡️ spektrijakaumaltaan käyttökohteeseen soveltumatonta keinovaloa

 

Myös termiä häiriövalo käytetään, kun tarkoitetaan valon ihmiseen kohdistuvia haittoja.

 

Valosaasteen eri muotoja:

⚡️ horisontin yläpuolelle suuntautuva valo ja yötaivaan kirkastuminen (sky glow)

⚡️ häikäisy

⚡️ valovuodot ja väärään paikkaan, kuten ikkunoista sisään, tunkeutuva valo

⚡️ välkkyvä tai vilkkuva valo

⚡️ pinnoista ympäristöön suunnittelemattomasti heijastuva valo

⚡️ valo, joka vaikeuttaa oleellisen informaation näkemistä

⚡️ töhryvalo, jota syntyy erilaisten valojen yhteisvaikutuksena

 

Valosaasteen lähteitä ovat esimerkiksi liian voimakas tai väärin suunnattu valo. Kaupunki- ja liikennealueilla merkittäviä valosaastuttajia ovat kirkkaat valomainostaulut, joiden suurimpia ongelmia ovat liian voimakas valo, valotason nopeat vaihtelut ja voimakkaat kontrastit mainosten vaihtuessa.

 

Mitä haittaa valosaasteesta on?

 

Ekosysteemien toiminnan häiriintyminen

 

Yöllinen keinovalo häiritsee ihmisten, eläinten ja kasvien vuorokausirytmiä, eksyttää muuttolintuja ja muuttavia lepakkolajeja ja erehdyttää hyönteisiä ja muita eliöitä elinkelvottomille asuinalueille.

 

Väärään paikkaan suuntautuva tai väärään aikaan ilmenevä keinovalo saattaa vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan muuttamalla eläinten ja kasvien luontaista rytmiä ja toimintoja, vuorovaikutusta ja yhdyskuntarakennetta. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen osuu välillisesti myös ihmisen omaan nilkkaan. Jos ekosysteemien toiminta häiriintyy, vaarantuu myös niiden kyky tuottaa ihmisille hyötyjä.

 

 

Ihmisen hyvinvoinnin vaarantuminen

 

Ihmisen hyvinvoinnille erityisen haitallista on yöllinen altistuminen sinisille valon aallonpituuksille, sillä sininen valo vähentää unihormoni melatoniinin tuotantoa ja voi siten aiheuttaa terveysongelmia häiritsemällä unta.

 

Ehkä yleisin jokaiselle tuttu ongelma valaistuksessa on häikäisy, joka ärsyttää, sattuu silmiin ja vaikeuttaa havainnointia ja toimintaa ympäristössä.

 

Miksi valaistusta tehdään niin tehokkaaksi ja häiritseväksi?

 

Onnistunut valaistus lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Usein tehokkaamman valaistuksen ajatellaan tuovan enemmän turvaa verrattuna himmeämpään valaistukseen. Tutkimusten mukaan valon määrän lisääminen ei kuitenkaan automaattisesti vähennä rikollisuutta tai onnettomuuksia, vaan voi jopa lisätä niitä. Valosaasteen vähentäminen ei siis lisää turvallisuusriskejä, vaan voi vähentää niitä, kunhan valaistus on tarpeenmukaista, huolella suunniteltua, häikäisemätöntä ja kohdistettu hyvin.

 

Miten valosaasteen muodostumista säännellään?

 

Suomessa ei ole erillislainsäädäntöä valosaasteen välttämiseksi. Jotkin lait sivuavat etäisesti aihetta, ja valaistusstandardit ja vapaaehtoiset ympäristösertifikaatit ottavat kantaa asiaan. Joillakin kaupungeilla on myös omia sisäisiä valaistusohjeistuksia. Toinen asia on, tulkitaanko nämä velvoittaviksi ohjeiksi vai vain suosituksiksi, kuinka hyvin nämä tunnetaan ja kuinka paljon näitä noudatetaan. Jatkossa tarvetta voisi olla laajemmalle ajantasaiselle ohjeistukselle ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin huomioimisesta pimeän ajan suunnittelussa.

 

Miten valosaastetta voidaan vähentää?

 

Valosaasteen vähentämiseen on syytä kiinnittää huomiota. Sen määrä kehittyneissä maissa on lisääntynyt vuosittain, ja valaistustekniikan kehityksen ja valaisimien energiatehokkuuden parantumisen myötä ongelma näyttää vain kasvavan.

 

Oikeanlaisella valolla ja valaistuksella saadaan aikaan huomattavan paljon hyvää, eikä valosaasteen vähentäminen tarkoita, että meidän tulisi vaeltaa pimeässä. Kunhan vain ensin pysähdytään miettimään, mitä ollaan tekemässä. Valosaastetta voidaan torjua vain suunnittelemalla valaistus huolellisesti.

 

Laadukkaaseen valaistussuunnitteluun tarvitaan luovaa ja teknistä osaamista useilla eri osa-alueilla. Valaistusta suunniteltaessa on ensin vastattava kysymyksiin: mihin valaistusta tehdään, miksi, kenelle, mihin lopputulokseen tähdätään ja lopulta, miten.

 

Vedetään vielä mutkat suoriksi ja listataan muutamia huomioitavia perusasioita valosaasteen vähentämiseksi:

 

 1. Valaistus on päällä vain tarvittaessa.
 2. Valaistusvoimakkuus mitoitetaan tarpeen mukaan.
 3. Vain tarvittava ja tarkoituksenmukainen kohde tai alue valaistaan.
 4. Ulkovalaisimet sijoitetaan niin, etteivät ne valaise sisätiloihin tai muihin ylimääräisiin paikkoihin.
 5. Valaistustapa valitaan kohteen ominaisuuksien ja olosuhteiden mukaan.
 6. Valo suunnataan huolellisesti, mieluiten pimeän aikaan, ja huomioidaan häikäisy.
 7. Kiinnitetään huomiota pintojen heijastusominaisuuksiin.
 8. Käytetään valaisimia, joiden kotelointi estää valon karkaamisen taivaalle ja tarkoituksen mukaan valittuja häikäisemättömiä optiikoita.
 9. Hyödynnetään älykästä valaistuksen ohjausta, markkinoilta löytyy jo sopiva ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen.
 10. Uutta ja tehokkaampaa valaistusta ei rakenneta vanhan päälle, vaan uudistettaessa valaistus on suunniteltava uudelleen.

 

Haluatko tietää lisää siitä, miten voisit olla mukana vähentämässä valosaastetta? Kysy pois, vastaan mielelläni.

 

Lähteet ja koko opinnäytetyö: Valosaaste ja sen välttäminen valaistussuunnittelussa

 • Author Profile
 • Kirjoittaja Tenille Seppälä
Palaa blogin etusivulle

Uusimmat artikkelit

Guerrilla lighting goes Pyynikki 6.10. KIRJOITTANUT VALOA design, 20.9.2021

Guerrilla lighting goes Pyynikki 6.10.

Valoa Asta-messuilla KIRJOITTANUT VALOA design, 31.8.2021

Valoa Asta-messuilla

Tammerkosken kansallismaiseman valaistus KIRJOITTANUT Aino Siiroinen, 09.5.2021

Tammerkosken kansallismaiseman valaistus

Pimeys tulee taas KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 10.12.2020

Pimeys tulee taas

Valaistus elävöittää kaupunkikuvaa Loimaalla KIRJOITTANUT Aino Siiroinen, 16.9.2020

Valaistus elävöittää kaupunkikuvaa Loimaalla

Pienikin kunta voi näyttää elinvoimansa – valolla KIRJOITTANUT VALOA design, 22.5.2020

Pienikin kunta voi näyttää elinvoimansa – valolla

Ensimmäinen Nordisk Lyspris palkinto Suomeen KIRJOITTANUT VALOA design, 20.5.2020

Ensimmäinen Nordisk Lyspris palkinto Suomeen

Länsimetro ehdolla Nordisk Lyspris 2020 kilpailussa KIRJOITTANUT VALOA design, 16.4.2020

Länsimetro ehdolla Nordisk Lyspris 2020 kilpailussa

Länsimetro on vuoden valaistuskohde 2019 KIRJOITTANUT VALOA design, 06.2.2020

Länsimetro on vuoden valaistuskohde 2019

Naantalin ideakilpailun voitto KIRJOITTANUT VALOA design, 25.9.2019

Naantalin ideakilpailun voitto

Open studios eli avoimet ovet 23.8.2019 KIRJOITTANUT VALOA design, 20.8.2019

Open studios eli avoimet ovet 23.8.2019

Arkkitehtuurivalaistus – tekniikkaa vai estetiikkaa? KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 12.8.2019

Arkkitehtuurivalaistus – tekniikkaa vai estetiikkaa?

Helsingin metroasemien valaistukselle kunniamaininta KIRJOITTANUT VALOA design, 23.5.2019

Helsingin metroasemien valaistukselle kunniamaininta

Arkkitehtuurivalaistus – mitä on laadukas valaistus? KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 13.2.2019

Arkkitehtuurivalaistus – mitä on laadukas valaistus?

Arkkitehtuurivalaistus – valoestetiikan lähtökohdat KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 03.1.2019

Arkkitehtuurivalaistus – valoestetiikan lähtökohdat

Mitä on muuntuva valaistus? – valotilanteet ja aika KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 07.8.2017

Mitä on muuntuva valaistus? – valotilanteet ja aika

Pikisaaren silloille kunniamaininta KIRJOITTANUT VALOA design, 09.5.2017

Pikisaaren silloille kunniamaininta

Roope Siiroinen Vuoden valoisa persoona 2017 KIRJOITTANUT VALOA design, 08.2.2017

Roope Siiroinen Vuoden valoisa persoona 2017

Kansallismuseo ja Oopperatalo saavat uuden ilmeen KIRJOITTANUT VALOA design, 10.10.2016

Kansallismuseo ja Oopperatalo saavat uuden ilmeen

Esteettinen ympäristö – pimeän ajan tilasuunnittelua KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 16.8.2016

Esteettinen ympäristö – pimeän ajan tilasuunnittelua

Deqing Kiinassa – Luonnon harmoniaa KIRJOITTANUT VALOA design, 13.3.2012

Deqing Kiinassa – Luonnon harmoniaa

Sanani – yhteisöllinen julkisivuvalaistus Kauniaisissa KIRJOITTANUT VALOA design, 23.2.2012

Sanani – yhteisöllinen julkisivuvalaistus Kauniaisissa

Kunniamaininta Kodin1 Lielahden valaistuksesta KIRJOITTANUT VALOA design, 27.9.2011

Kunniamaininta Kodin1 Lielahden valaistuksesta

Mediafasadit – muuntuvan valaistuksen leikkikenttä KIRJOITTANUT Roope Siiroinen, 16.8.2011

Mediafasadit – muuntuvan valaistuksen leikkikenttä